Disclaimer voor deelname aan ritten

Voor deelname aan een rit hebben we een Disclaimer opgesteld.

Gelieve deze zorgvuldig door te lezen, ook de medepassagier.

Deelname aan een toerrit is vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers. Deelname aan een toerrit is alleen geldig door aanmelding via dit forum. Door deel te nemen aan een toerrit doet de deelnemer automatisch afstand van het recht om de organisator van het evenement aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van welk incident dan ook tijdens de rit.

Piaggio MP3 Club Nederland en de organisator(en) van de toerrit aanvaarden met betrekking tot de toerrit geen enkele aansprakelijkheid tegenover wie, of wat, dan ook. Deelnemers die zelf gasten uitnodigen voor deelname aan deze toerrit, zijn gehouden er voor te zorgen dat die gastrijders van de tekst van deze disclaimer op de hoogte zijn.
De motorfiets van elke deelnemer dient in goede technische staat te zijn en de berijder dient over een geldig motor/autorijbewijs te beschikken.
Deelnemers dienen verzekerd te zijn conform de bepalingen gesteld in de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen”. Tevens zijn vanzelfsprekend de bepalingen van de “Wegenverkeerswet 1994″ van toepassing.
Piaggio MP3 Club Nederland vraagt de deelnemers nadrukkelijk om, zoveel mogelijk, rekening te houden met de overige weggebruikers en om- en aanwonenden.

Dan volgen hier nog een aantal aandachtspunten voor de deelnemers:

Zoals de meesten weten hebben de voorrijders een opvallende overmouw aan hun linker arm. Ook dragen ze een Oranje hesje waardoor ze duidelijk herkenbaar zijn. Deze voorrijders zullen zich net als anders gelijkmatig over de groep rijders verdelen. Achteraan zullen 2 voorrijders zijn die, indien nodig, de achterblijvers oppikken. Voorop rijd een van de voorrijders. Hij/zij bepaalt het tempo en past dit zodanig aan dat de groep zo goed mogelijk bij elkaar kan blijven. De andere voorrijders die verdeeld zijn over de groep proberen op deze manier sturing te geven. Dat houdt o.a in dat als de groep bv gesplitst wordt bij een stoplicht, hij/ zij zich voor het groepje zal opstellen om ze weer op sleeptouw nemen om weer aan te sluiten bij de rest. Alle voorrijders hebben de route op hun navigatie staan en hebben de route al minstens één maal gereden. Ze weten zo ook waar de moeilijke punten zitten.

De minst ervaren rijders, rijden achter de voorste voorrijder. Hier wordt het rustigste gereden. Juist achteraan moet er soms aangepoot worden om bij te blijven. Hier rijden dan ook de wat meer ervaren rijders.

Rijdt zoveel mogelijk in baksteenformatie als hier voldoende ruimte voor is.

Op deze manier rijdt de groep goed bij elkaar en heb je voldoende afstand tot je voorganger. Bij stoplichten is het de bedoeling dat de groep in elkaar schuift en de rijders naast elkaar komen te staan. Op deze manier kunnen er in korte tijd veel rijders door het groene stoplicht heen. Na het wegrijden kan dan de bovenstaande formatie weer ingenomen worden.

LET WEL BOVENSTAANDE ALLEEN DAAR WAAR MOGELIJK!!!

En verder:

Houdt je spiegels goed in de gaten.

Zorg dat je MP3 in goede en veilige staat is.

Blijf in dezelfde volgorde rijden zoals je gestart bent en ga niet inhalen. Zo weet je ook je vaste plaats in de groep.

Rij je eigen tempo! Rij zeker niet harder dan je eigenlijk wil. Ze wachten toch wel op je en je hoeft je er echt niet voor te schamen als je niet de snelste bent. Ben in ieder geval de wijste.

DIT IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE REGELS BIJ HET RIJDEN IN GROEPEN.

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk. Vertrouw dus nooit blindelings op je voorganger; kijk en beslis altijd zelf. Blijf altijd zelf het verkeer en zaken zoals geparkeerde auto’s, spelende kinderen en zijstraten in de gaten houden.

Ga niet in iemands dode hoek rijden. Zorg dat degenen voor je jou kan zien in de spiegel. Als je het gezicht van degene voor je in zijn of haar spiegel kunt zien, dan weet je dat je op de juiste afstand achter degene voor je rijdt. Je weet dan ook zeker dat jij ook wordt gezien.

Vertraag op tijd om af te slaan, verras degene achter je niet met een noodstop.

Geef duidelijk en tijdig signalen en let op elkaars signalen. Geef bijvoorbeeld ook bij het passeren van een fietser richting aan. Degene achter je is dan geattendeerd op de fietser. Zet ook op tijd je knipperlicht weer uit!

Haal NOOIT in een bocht binnen door in. Dit kan degene aan de buitenkant zo in verwarring brengen dat er ongelukken kunnen ontstaan.

Neem een bocht altijd op een manier die voor jou veilig is / aan voelt.

Wil je filmen blijf dan op je eigen plek in de groep en ga zeker niet inhalen.

Bovenstaande punten zijn bedoeld om zo veilig mogelijk onze ritten met de club te kunnen rijden en daarbij optimaal te kunnen genieten van het rijden en de omgeving.

Als er vragen over zijn, stel ze gerust.

Aan het begin van een rit maken we iedereen nog altijd even attent op de belangrijkste zaken.

VEEL PLEZIER MET ONZE RITTEN, EN HOUD HET VEILIG!

Het bestuur.