Hoe kwam de Club tot stand?

Het idee voor de MP3 Club Nederland is ontstaan na een zeer succesvolle toerrit min of meer spontaan georganiseerd vanaf het Nederlandse www.motor-forum.nl.

In Soest kwamen op een regenachtige dag in juni 2009 zo’n 33 MP3’s bij elkaar. Hier waren ook 2 Gilera Fuoco’s bij.
Iedereen was zo enthousiast dat bij enkele mensen het idee ontstond om een MP3 Club op te richten.

Eind juni kwamen we bij elkaar om tijdens een gezellige barbecue het idee te bespreken. Na deze dag hadden we een voorlopig bestuur vastgesteld en enkele doelstellingen bepaald.

Op 7 november 2010 was de eerste ledenvergadering en op 14 januari 2011 passeerde de akte van oprichting bij de notaris. MP3 Club Nederland is nu een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51822237


Waarom lid worden?

Toegang tot de website met het forum.

Deelname aan clubritten en activiteiten is gratis of tegen gereduceerd tarief.

Voordelen bij onze Sponsors.

Contact met andere MP3, Fuoco of bestuurders van andere 3-wielige evenwichtsvoertuigen.

Gewoon omdat het leuk is!


Wat wil de MP3 Club Nederland?

De MP3 Club Nederland wil vooral een gezellige club zijn waar zowel de MP3-, de Fuocorijder en andere rijders op vergelijkbare voertuigen een plek vinden om hun enthousiasme voor hun voertuig met elkaar te delen.

Aangezien de tijd niet stil staat zullen er meer vergelijkbare driewielige motorscooters op de markt komen.
Ook deze scooters verwelkomen wij van harte binnen onze club.

Daarnaast willen we de belangen behartigen van de Piaggio MP3- en Gilera Fuocorijders. Dat willen we bereiken via een website, een Facebook groep die alleen toegankelijk is voor leden, door het houden van clubtochten, toerritten in clubverband en het deelnemen met één of meer clubteams aan ritten, uitgeschreven door andere motor- of scooterclubs.

Voor informatie over de Piaggio MP3 en de Gilera Fuoco, vergelijkbare motorscooters en onze club is er onze website en de Facebook groep. Daar houden wij onze leden op de hoogte van het meest recente nieuws over de Piaggio MP3 en de Gilera Fuoco.

Hoewel wij een onafhankelijke club zijn, onderhouden wij goede contacten met zowel Piaggio Benelux als de KNMV.


Contact bestuursleden

E-mail voorzitter
E-mail secretaris/tourcoordinator Erwin Wigman
E-mail penningmeester Berty Willems
E-mail sponsorcoordinator Petra van ‘t Land
E-mail lid Gabor Heeres
E-mail lid Ferdie Robben


Voor meer informatie over de club en de activiteiten kunt u mailen naar:

info@piaggiomp3club.nl

Hier kunt u ook informatie krijgen als u ons wilt sponsoren

Wie Zitten er in het bestuur?

Erwin Wigman (interim voorzitter, secretaris & tourcoordinator), Berty Willems (penningmeester), Petra van ‘t Land (sponsor coordinator) Gabor Heeres (lid, PR), Ferdie Robben (lid).


Wat kost het lidmaatschap?

De contributie* is vastgesteld op 25,- voor leden en 20,- voor duoleden** t/m 31 december 2024.

Over te maken op rekening: Piaggio MP3 Club Nederland
IBAN: NL70INGB0005461509, BIC: INGBNL2A

Lid worden? Klik hier

Opzeggen: stuur een e-mail naar info@piaggiomp3club.nl met daarin uw naam en lidmaatschapsnummer***.

* De jaarlijkse contributie is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de leden.

** Duoleden zijn partners van leden die zelf niet op een MP3 of motor rijden. Een duolid heeft dezelfde rechten als een lid.

*** Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie.


Onze Sponsors